POLİTİKALARIMIZ

Bilgi Güvenliği Politikası

  1. Amaç

 

Bu politikanın amacı Ünsped Global Lojistik Tic. A.Ş.’de (bundan sonra “UGL” olarak anılacaktır.)  "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" (BGYS) ni  ortaya koymaktır.  BGYS politikası, UGL bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının kapsamını, içeriğini, yöntemini, mensuplarını, görev ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları içeren bir dokümandır. Bu politikada tüm bölümleri ilgilendiren maddeler olduğu gibi sadece bazı bölümleri ilgilendiren maddeler de bulunmaktadır.

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın gerekliliklerini karşılayacak şekilde PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti bu politikada verilmektedir. Uygulama detay bilgileri için sistem dokümantasyonuna, ilgili prosedürlere, rehberlere, planlara ve raporlara bakılmalıdır. Bu politika bilgi güvenliği politikası ve detaylı kullanım politikalarını da kapsayan bir üst dokümandır.

Yönetim tarafından onaylanmış ve yayınlanmıştır. Yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

  1. Kapsam

“İthalat, İhracat, Transit, Gümrükleme Gibi Gümrük Ve Dış Ticaret İşlemlerini Ve Bu İşlemlere İlişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe,Finans Ve Bilgi İşlem Gibi Faaliyetlerin Elektronik Bilgi Varlıkları İle Bu Varlıkları Korumak Amacıyla Kullanılan Bilişim Güvenliği”

Kapsam dışında kalan bölümler Uygulanabilirlik Bildirgesinde belirtilmiştir.

 

  1. Ön Bildirim

UGL Bünyesinde  ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) yürütülmekte olup , program ve Çizelge halinde program üzerinden takip edilmektedir. Ortak süreçler bu platformda "Standart Dökümantasyon Uzmanı " tarafından yürütülmektedir.

  1. Uygulama

Ünsped Bilgi Teknolojileri (UBT) , Gelişen Bilişim Teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında UGL bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu konularda projeler üretmektir.

Üretilen hizmet, proje ve geliştirilen davranış biçimlerinde UGL yararının daima ön planda tutulması. Tasarrufa yönelik çalışma biçimi. Kullanıcıların amaca yönelik eğitimi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız :

"Başta müşterilerimiz olmak üzere bizimle ilişkide olan tüm müşteri paydaşlarımızın kişisel ve ticari bilgilerinin gizliliğine saygı duyarız. Müşterilerimize ve diğer paydaşlara ait gizli bilgileri sadece iş amaçlı ve yasal standartlar, anlaşmalar veya sözleşme yükümlülüklerine göre kullanırız. Bize teslim edilen bilgileri UGL gizlilik politikaları, sözleşme yükümlülükleri ve yasalara uygun olarak koruruz. Çalışanlarımız işe girdiklerinde bilgi güvenliği, bilgi kullanımı ve bilgi gizliliği konularında kendilerini eğitiriz.Müşterilerimize sunduğumuz hizmeti ve gümrük operasyonları verimliliğimizi iyileştiren teknolojiler satın alırken veya geliştirirken bu teknolojilerin gerektirdiği alt yapı ve güvenlik önlemlerini de alırız. Bu önlemleri iç denetim sistemleri kurarak destekleriz. Bilgi güvenliği kişisel sorumluluklarımızın yanında hepimizin ortak sorumluluğudur."

 

 

 

ÜNSPED GLOBAL LOJİSTİK TİC.A.Ş.


: +90 (0212) 410 99 99

: +90 (0212) 410 23 32

: info@ugl.com.tr

: Mahmutbey Mahallesi Küçük Halkalı Caddesi 2655 Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul / TÜRKİYE