ŞİRKET POLİTİKAMIZ

UGL A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, yüksek ticaret ahlakından ödün vermeden müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, uluslararası arenada benimsenen, hızlı ve iyi hizmeti biz vermeliyiz düşüncesiyle hareket ederiz. 

• Müşterilerimizin her biri bizim için ayrı ayrı değerlidir. 

• Her bir dış ticaret işlemi bizim için en önemlidir. 

• Çalışanlarımızın gelişimine, müşterilerimiz, ile ilişkilerde ve davranışlarımızda; karşılıklı güven, saygı, itibar ve dürüstlük, etik kurallar temel ilkelerimizdir.

• Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001, 14001, 27001, OHSAS 18001, standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

• Bilgi Güvenliği konusunda sürekli kendini kontrol eden, yenileyen çözümlerle müşterilerine güven vermek.

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

• İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Gümrük Müşavirliği ve Lojistik hizmetler sektöründe uluslar arası kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

ISG POLİTİKAMIZ

Başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ilgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara, gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılarak, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi sağlanır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsili sağlamak adına çalışan temsilcileri seçilir.

İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, analiz ederek değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alınarak bu tehlikeler kaynağında yok edilir.

En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, kişisel farkındalıklarını artırmak ve bilinçlenmelerini sağlamak adına İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler verilerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılır 

Acil durumlara her daim hazırlıklı olmak adına Acil Eylem Planları hazırlanır, Acil Durum Ekipleri oluşturlur ve tatbikatlar düzenli olarak yapılır.

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sürekli saha denetimleri yapılır ve düzeltici bir yaklaşımla değerlendirilerek gerekli önlemler alınır.

Çalışanlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda çalışabilmeleri için  Termal Konfor (Isı, Nem), Aydınlatma ve tüm teknik ölçümler yaptırılır. 

Gelişen operasyonel süreçler ve organizasyonel yapımıza uygun olarak İSG Politikamız ve çalışmalarımız belirli periyotlarda gözden geçirilir ve sürekliliği sağlanır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

UGL A.Ş.’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, yüksek ticaret ahlakından ödün vermeden müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, uluslararası arenada benimsenen, hızlı ve iyi hizmeti biz vermeliyiz düşüncesiyle hareket ederiz. 

Çevre ile ilgili mevzuat gerekliliklerini  yerine getirmek , çevre politikası ve standartlarına  uygun hareket etmek ,

Çevre Yönetim Sistemimizin ISO 14001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini  sağlamak,

Tüm süreçlerimizde  teknolojik olanaklar  ölçüsünde her türlü  atık oluşumunu  ve doğal kaynak tüketimini  en aza düşürerek  çevreye olabilecek  zararlı etkimizi  minimum seviyeye indirgemek,

Geri kazanım olanağı olan  çevre dostu malzemelerin  geri kazanımını sağlayacak  kurumlarla paylaşmak,

Faaliyetlerimiz sırasında  meydana gelebilecek  çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri  almak,

Tüm çalışanlarımıza çevre bilinci oluşturmak, 

Faaliyet gösterdiğimiz her çalışma ortamında çevreyi sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma  kapsamında korumak,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Gümrük Müşavirliği ve Lojistik hizmetler sektöründe çevre açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.