3.Parti Lojistik (3PL)

İşletmelerin depolama ,dağıtım vb. lojistik faaliyetlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.

4.Parti Lojistik  (4PL)

İşletmelerin lojistik organizasyon ve lojistik yönetimlerinde dış kaynak (outsourcing) kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir. 4PL servis sağlayıcıları genellikle tedarik zincirinin tamamını üretici ya da servis sağlayıcının yerine yönetirler.

Tehlikeli Madde-Karayolu (ADR)

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Aden Gulf Surcharge (AGS)

Aden Körfezi geçişi risk ek ücreti

Otomatik Kılavuzlu Araç (AGV)

Şoförsüz farklı üretim ve depo istasyonları arasında hareket etmek üzere programlanmış araba, palet veya tepsi gibi otomatik araçlar kullanan robot / aracı kullanan bir malzeme. Bu sistemler, işi tamamlamak için gereken çalışan sayısını sınırlayarak verimliliği artırmak, ürünlere verilen zararı azaltmak ve genel masrafları azaltmak için kullanılır.

AS-RS

otomatik depolama ve alma sistemleri tanımlanmış depolama yerlerinden yükleri otomatik olarak yerleştirmek ve almak için çeşitli bilgisayar kontrollü sistemlerden oluşur

Actual Time of Arrival (ATA)

Gerçekleşen varış zamanı

Ata Karnesi (ATA-Carnet)

Eşyanın geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge

Actual Time of Departure (ATD)

Eşyanın geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge

Air Way Bill (AWB)

Havayolu Konşimentosu

Bill of Lading (B-L)

Denizyolu Konşimentosu

Business to Business (B2B)

Şirketler arası ticaret

Business to Consumer( B2C)

Nihai tüketiciye yönelik ticaret

Bunker Adjustement Factor (BAF)

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

Barcode

Barkod Numarası

Break-bulk

ayrı ayrı yüklenmesi gereken ürünlerdir, intermodal konteynerlerde veya yağda veya tahılda olduğu gibi dökme halde değildir Bu tür kargo taşıyan gemilere genel kargo gemileri denir

Currency Adjustment Factor(CAF)

Döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

Metreküp (Cbm)

Her kenarı 1 m olan küpün oluşturduğu alan - m3

Certificate of Origin

Menşe Şahadetnamesi

Cost and Freight (CFR)

Navlun göndericiye, sigorta alıcıya ait

Chargeable weight, Freight measurement

Ücretlendirilebilir Ağırlık, kaplanan yere göre ağırlık bazında navlun hesaplanması

Cost, Insurance and Freight (CIF)

Navlun ve sigorta göndericiye aitCarrige and Insurance Paid to (CIP)

Navlunu, sigortası ödenmiş ve ihracat çıkış gümrük işlemleri yapılarak taşıyıcıya teslim

International shipping letter (CMR)

International freight for road document which is legally binding

Cash on Delivery (COD)

Payment by cash, also called collect on delivery, no invoice possible

Change of Destination (COD)

Change of agreed delivery address

Consignee

Alıcı

Consignor

Sender/shipper

The sender/shipper of the goods is where the goods is sent/shipped from

Control Tower

Kontrol Kulesi İşletmeler için tedarik zinciri ve ürün akışını sorunsuz bir şekilde yöneten ve daha da geliştiren uzman gruplardır.

Conversion key

Ölçü birimleri tablosu

Ölçü birimleri arasında dönüşüm için baz alınan tablo

Carrige Paid To (CPT)

Navlunu ödenmiş olarak taşıyıcıya teslim

Cross docking

Çapraz Sevkiyat

Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi

Delivered at Place (DAP)

Vergi ve harçlar hariç alıcıya teslim

Delivered at Terminal (DAT)

Alıcının terminaline teslim

Delivered Duty Paid (DDP)

Vergileri ödenmiş olarak alıcıya teslim

Deep sea

Derin deniz geçişi

Kıtalararası denizyolu taşımacılığı

Demurrage

Demoraj

İzin verilen ücretsiz süreden fazla süre ekipmanın tutulmasında oluşan kira tarifesi

Detention

Gecikme ücreti

Konteyner kira ücretiDangerous goods regulations (DGR)

Tehlikeli madde kuralları - havayolu taşımacılığı

Dry bulk cargo

Kuru dökme yük

Kuru dökme yük, ambalajlanmamış, kum-hububat vb.

Dökme

büyük miktarlarda paketlenmeden taşınan emtia karmasıdır

Petrol / ham petrol, tahıl, kömür veya çakıl gibi nispeten küçük katı kütleler olarak, sıvı veya tanecikli, tanecikli formda olan materyali ifade eder.

European Article Numbering (EAN)

Avrupa barkod kodu

Electronic Data Interchange (EDI)

Uygulamalar arasında elektronik veri paylaşımı

Enterprise resource planning (ERP)

Kurumsal Kaynak Planlaması - Genellikle gerçek zamanlı olarak, yazılım ve teknolojinin aracılık ettiği ana iş süreçlerinin entegre yönetimidir

Estimated Time of Arrival (ETA)

Tahmini varış tarihi

Estimated Time of Departure (ETD)

Tahmini çıkış tarihi

EUR-1 certificate

EUR-1 Avrupa Serbest Dolaşım Sertifikası

Ex Works (EXW)

Bir satıcının bir ürünü belirtilen bir yerde hazır bulundurduğunu ve ürünün alıcının nakliye masraflarını karşılaması gerektiğini tanımlayan uluslararası bir ticari terimdir

Free Alongside Ship (FAS)

Gemi doğrultusunda teslim

FCA Free Carrier

Belirtili yerde teslim, alıcının nakliyecisi vb.

Full Container Load (FCL)

Komple konteyner yüklemesi

Feeder Aktarma limanı gemisi

Aktarma limanları arasında çalışan gemiler

Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit(FEU -/FFU)

40 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi

Free On Board (FOB)

Gemi güvertesine teslim, navlunu alıcı öder

Fuel SurCharge (FSC)

Yakıt fiyatları artışı durumunda armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler

Full Truck Load (FTL)

Truck fully loaded with goods

GSP Certificate

General System of Preference Certificate

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli menşe; Form A

HAWB House Air WayBill

Havayolu Ara Konşimentosu

Hazardous Material (HAZMAT)

Tehlikeli madde - havayolu taşımacılığı

House Bill of Lading (HBL)

Denziyolu Ara Konşimentosu

International Air Transport Association (IATA)

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

Information on delivery (IOD)

Information on delivery

Less than Container Load (LCL)

Parsiyel konteyner yüklemesi

Lo-Lo

Lift on/Lift off Vinç ile yükleme / boşaltma

MAWB Master Air WayBill

Havayolu Ana Konşimentosu

Master Bill of Lading (MBL)

Denizyolu Ana KonşimentosuReefer Soğutma tertibatlı konteyner

Soğutma tertibatlı konteyner

Ro-Ro

Ro-ro gemisi Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Ro-ro gemisi

Tedarik Zincir Yönetimi (SCM)

Mal ve hizmet akışının yönetimi , hammaddelerin, süreç içi çalışma envanterinin ve mamul malların menşe noktasından tüketim noktasına taşınmasını ve depolanmasını içerir. Birbirine bağlı, birbiriyle bağlantılı ağlar, kanallar ve düğüm işletmeleri, bir tedarik zincirinde son müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin sunumunda bir araya gelir

Kükürt Emisyonu Kontrol Alanı (SECA)

Deniz yolu gönderileri için Emisyon Kontrol Alanları.

Bazı coğrafi bölgler için deniz yolu gönderilerinde belirli emisyon sınırlamları vardır. Bu bölgelerdeki deniz yolu nakliyesi gerçekleştiren şirketlerinin, geleneksel yakıttan daha düşük kükürt emisyonları üreten yakıt kullanmaları gerekmektedir. Bu yakıtın bedeli navlun alıcısına SECA olarak ilave ücretlendirilir.

Shipper Gönderici Gönderici

Short sea Kısa mesafe denizyolu Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement regarding delivery times

Security SurCharge (SSC)

Güvenlik risklerine karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler