Vizyonumuz

Uluslararası ölçeklerde kaliteli ve yenilikçi bakış açısıyla, Entegre lojistik hizmetler alanında lider olmak.

 

Misyonumuz

Hizmet verdiğimiz alanlarda, ihtiyaçlar ölçüsünde çözüme kısa sürede ulaşmak ve kalite anlayışımızdan ödün vermeden sürdürülebilir hizmet vermek.

 

Yönetim Taahhüdü 

UGL üst yönetimi olarak;

   • Entegre Yönetim Sisteminin etkililiğini değerlendireceğimizi,

   • Politika ve hedeflerimizin entegre yönetim sistemi için olusturulduğunu ve kuruluşun stratejik yönü ve bağlamıyla uyumlu olmasını sağlayacağımızı,

   • Entegre Yönetim Sistem gereksinimlerinin organizasyonun diger proseslerine entegrasyonunu sağlayacağımızı,

   • Proses yaklaşımımın farkındalığının arttırıcağımızı,

   • Entegre Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakların mevcut olmasını saglayacağımızı,

   • Etkin bir Entegre Yönetiminin önemini ve yönetim sistemi gereklerine uyumu ileteceğimizi,

   • Entegre Yönetim Sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşmasını sağlayacağımızı,

   • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğine katkıda bulunmak için kişileri yöneteceğimizi ve destekleyeceğimizi,

   • Sürekli iyileştirmeyi teşvik edeceğimizi,

   • Sorumluluk alanlarına uygulanan liderliğini göstermek için diger ilgili yönetim rollerini destekleyeceğimizi,

     Taahhüt ederiz.